Набери и затвори


Белопопци сервиз лепене ремонт възстановяване спукани автостъкла


Варна сервиз лепене ремонт спукани автостъкла


Враца сервиз лепене ремонт спукани автостъкла


Белгия сервиз лепене ремонт спукани автостъкла


Горна Баня сервиз лепене ремонт спукани автостъкла


Горни Богров сервиз лепене ремонт спукани автостъкла


GRAVENHAGE ХОЛАНДИЯ сервиз лепене ремонт възстановяване спукани автостъкла


Долна Митрополия сервиз лепене ремонт спукани автостъкла


Дерби сервиз лепене ремонт спукани автостъкла


Климент сервиз лепене ремонт спукани автостъкла


Луковит сервиз лепене ремонт спукани автостъкла


London windscreen repair сервиз лепене ремонт възстановяване спукани автостъкла


Мизия сервиз ремонт лепене и възстановяване на спукани автостъкла


Възстановяване ремонт лепене на Спукано автостъкло сервиз Павликени


Пазарджик сервиз възстановяване лепене ремонт спукани автостъкла


PARE BRISE PARIS сервиз възстановяване лепене ремонт спукани автостъкла


Перник сервиз ремонт лепене и възстановяване на спукани автостъкла


Плевен сервиз възстановяване лепене ремонт спукани автостъкла


Плевен сервиз възстановяване лепене ремонт спукани автостъкла


Пловдив сервиз възстановяване лепене ремонт спукани автостъкла


Разград сервиз възстановяване лепене ремонт спукани автостъкла

Сандански сервиз възстановяване лепене ремонт спукани автостъкла


Силистра сервиз лепене ремонт спукани автостъкла


София сервиз възстановяване лепене ремонт спукани автостъкла


София сервиз възстановяване лепене ремонт спукани автостъкла

Ценово сервиз лепене ремонт спукани възстановяване автостъкла


Червен Бряг сервиз лепене ремонт спукани възстановяване автостъкла


Ямбол сервиз лепене и възстановяване ремонт на спукани автостъла
 
 
 

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА WWW.AUTOSYSTEMS.BG    
 

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между "АГР системс” ЕООД (наричан по-долу autosystems.bg) от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн autosystems.bg (наричан за краткост сайт). Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на autosystems.bg (с изключение на линка към настоящите "Общи условия"),потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези "Общи условия". "АГР системс” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България.


ПОРЪЧКА

За да получите правото, да извършвате валидни заявки за закупуване на предлаганите в autosystems.bg стоки, е необходимо да изпратите наименование , каталожен номер, и бройка на артикула на тел: 0 888 794 380, Viber, или e-mail: office@autosystems.bg В заявката трябва да въведете адреса, който ще се използва за доставка, Вашето име и фамилия, e-mail, телефони за връзка. Данни за фактура. Куриер. С изпращане на поръчката клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.


ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Личните данни, които autosystems.bg получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми,свързани с поръчката. autosystems.bg гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.


ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ПОРЪЧКАTA

Поръчките се приемат на тел: 0 888 794 380, Viber, или e-mail: office@autosystems.bg 24 часа в денонощието, вкл. в почивните дни и в дните на официалните празници. При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена на, e-mail, телефон, Viber както начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката на посочения от Вас телефон, Viber , e-mail ще получите потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани по е-майл или телефон. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите и от e-mail.


ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка.


ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.
2. Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал банков превод.
3. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
4. Липса на телефон за контакт с потребителя и други реквизити.
При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.


НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Плащането на услуги или стоки може да се извърши по някой от следните начини:

     -    Чрез банков превод;

     -    В брой на каса на Easy Pay;

     -    Чрез банкомат (B-Pay).


СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за коресподенция адрес.


ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Всички стоки предлагани в autosystems.bg са предоставени от официални представители и вносители. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.
Гаранционни условия на предлаганите стоки
1.Гаранцията е валидна, ако по време на гаранционния срок стоката покаже дефект поради некачествени материали или неправилна изработка. Всички дефекти през този период се отстраняват безплатно от autosystems.bg. Дефектните резервни части се явяват собственост на"АГР системс” ЕООД и не подлежат на връщане.
2.Гаранцията не се отнася за:
- Акумулаторна батерия и зарядно устройство;
-Всички външни части,които могат да бъдат увредени от клиента;
3.Гаранцията е валидна на територията на Република България. Гаранционното поддържане може да бъде отказано в следните случаи:
- когато гаранционният номер на изделието е нечетим, изменен или не съответства на указаното в гаранционната карта;
- При наличие на механични повреди или повреди на защитни пломби, лепенки и др.;
- при повреди, възникнали в резултат на включване на външни устройства или монтаж на разширителни платки, допълнителни модули и т.н.;
- при повреди, предизвикани от стихийни бедствия (пожар, наводнение, буря, земетресение и др.);
- при неправилно включване в електрическата мрежа, експлоатация при нестабилно напрежение (отклонение на честотата от номиналната с повече от 0,5%, на напрежението с повече от 10%), отсъстващо (или изпълнено с отклонения от стандарта) заземяване;
- при използване на изделието не по предназначение, неизпълнение на приложената към изделието инструкция по експлоатация и всяка друга небрежна или неправилна работа с изделието;
- при разглобяване, ремонт или модернизация на изделието от неупълномощени за това лица;
- при повреди, предизвикани от въздействието или проникването във вътрешността на насекоми, животни, течност, прах, цигарен дим и пр.;
- при неправилно (некоректно) инсталиране на софтуер;
- при използването на нелицензиран софтуер;
- при повреди, предизвикани от действието на вирусни програми;
- при следи от умишлено въздействие върху устройството с цел нанасяне на щети от потребителя или други лица.
- Гаранционен ремонт не се провежда и в случай на нарушаване от купувача на правилата за използване, съхранение или транспортиране на изделието, действия на трети лица или непреодолима сила и възникналите при гореизброеното непроизводствени дефекти.
- Гаранционната карта е поименна. Право на гаранционно обслужване имат само лицата притежатели на съответната гаранционна карта, доказващи това с документ за самоличност.
-При неправилно инсталиран софтуер от потребителя.
Във всички тези случаи ремонтът е за сметка на потребителя!


УСЛОВИЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УСТРОЙСТВО НА AUTOSYSTEMS.BG

Устройството може да бъде донесено директно в офиса на "АГР системс” ЕООД:
- Когато устройството се изпраща от клиент по куриер, то разходите по изпращането в двете посоки се поемат от клиента.
- При устройство, което се изпраща повторно, разходите се делят по равно от "АГР системс” ЕООД и клиента.
- При трето получаване на едно и също устройство, разходите и в двете посоки се поемат от "АГР системс” ЕООД
С тази Гаранция клиентите на Онлайн магазин , получават възможност да върнат закупен от нас продукт.
-В случай, че клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това право в срок от 7 /седем/ работни дни от датата на покупка. Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, в оригиналната си опаковка, придружени с всички документи и аксесоари, с които са били получени и без следи от употреба и при спазване на условията по чл.55 от ЗЗП.
-При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка. Уважаеми клиенти, за да се възползвате от Гаранцията пазете опаковките, документите и аксесоарите на закупените от нас продукти. Гаранциите, установени със закон и тази от производителя важат независимо от горните условия!!
4.Транспортните разходи при обслужване на гаранцията са за сметка на клиента.
5.Повредата на стоката в рамките на гаранцонния срок не е автоматично основание за подмяна. Срокът за извършване на ремонта, варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части, като максимален срок за това е 30 дни. Няма законово предписание за допустим брой ремонти, които да налагат замяна на стока.
6.Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
7.Съгласно чл.112-115 и чл. 119, независимо от Търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока по ЗЗП.
Съгласно Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ потребителят има следните права:
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.
Продавачът не се освобождава от изискванията на ЗЗП.